Línies de vida

La instal·lació d'una línia de vida permanent et protegeix de les caigudes a diferent nivell a cobertes, permetent realitzar amb total seguretat el manteniment de la coberta o canalons, instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaiques, etc.

Les nostres línies d'ancoratge estan homologades i compleixen la normativa vigent (UNE EN 795:2012: Equips de protecció individual contra caigudes).

Cal recordar que, per mantenir l'homologació i el bon estat de les línies de vida fixes, aquestes han de passar un manteniment anual per revisar l'estat de la fixació, cables, ancoratges, etc.

Elements d'aireig

És habitual que les naus industrials o les estances sotacoberta no disposin d'obertures o finestres dificultant l'aireig de l'edifici. Per solucionar aquesta situació es poden instal·lar molts models d'airejadors: estàtics, d'aireig forçat, exutoris, etc.

Xarxes de seguretat

La seguretat col·lectiva és un factor vital per a la nostra empresa, per això som especialistes en la col·locació de xarxes de seguretat del Sistema S (horitzontals) i Sistema U (verticals) tal com marca la norma UNE EN1263.

Claraboies

La majoria de claraboies les trobem a celoberts de comunitats de propietaris. L'avantatge principal d'instal·lar una claraboia és l'estanquitat del celobert sense perdre la lluminositat. També pot ser que l'edifici ja disposi de claraboia, però que hagi perdut totes les característiques de traspàs de llum i sigui convenient el canvi per gaudir de totes les seves funcionalitats.

Assessorament personalitzat

Us ajudem a triar quina és la millor opció.

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 a 17.00.

Garantia de 10 anys

Estem segurs de la feina ben feta.

Demanar pressupost