castellà   
Altres serveis | ENVÀ PLUVIAL
Existeixen diversos productes per a la col·locació dels envans pluvials, essent la xapa d'acer prelacat, la placa de fibrociment tipus "naturvex" i la placa tipus onduline els més habituals. En tots els casos escol·loca primer un aïllament de poliestirè expandit que pot oscil·lar entre els 20 i 50 mm amb una densitat de 20 kg/m3.