castellà   
Rehabilitació | DESMUNTATGE DE FIBROCEMENT
La nova normativa vigent no permet doblar cobertes de fibrociment. COPEGAM, inscrita al R.E.R.A (59/AB/11), disposa de personal i els mitjans necessaris per a un correcte desmuntatge de les mateixes. El desmuntatge es realitza de forma que queda cobert amb el nou material en el mateix dia, fet important perquè l'habitatge o la nau no quedin desprotegits en cap moment.

 
Desmuntatge de coberta de fibrociment amb equip tècnic.   Desmuntatge de fibrociment i coberta amb panel Sandvitx.
 
   
Desmuntatge de coberta de fibrociment substituint corretges i nova coberta amb corretges metàl·liques i panell Sandvitx.    
 
Substitució de tubs de ventilació.
 
   
Vestuari tècnic de descontaminació.   Substitució de coberta (Pavelló Poliesportiu de La Cogullada, Terrassa)   Substitució de coberta de fibrociment per panell Sandvitx.