castellà   
Rehabilitació | COBERTES AMB ESTRUCTURA LLEUGERA
L'estructura lleugera, composada per perfils d'acer galvanitzat, es converteix en una gran solució per a diferents problemes de la coberta. A causa del seu poc pes, és ideal per a col·locar-la sobre dispositius dèbils per a donar més pendent a una coberta amb poca inclinació i fins i tot per a convertir una terrassa plana en una coberta inclinada.

 
Estructura lleugera per a suport de coberta de xapa o panell Sandvitx.   Desmuntatge de coberta existent i coberta nova amb estructura lleugera per a suport de panell Sandvitx.
 
 
Estructura lleugera i xapa imitació teula sobre coberta plana no transitable. (Comunitat de veïns)   Estructura lleugera per a suport de panell Sandvitx en coberta plana no transitable. (Escola Municipal)