castellà   
Altres serveis | FALSOS SOSTRES
Existeix una àmplia gama de productes per a falsos sostres: panell de fibra mineral de llana de roca, llimadures de fusta, lamel·les d'alumini... D'altra banda, en perfil es pot escollir entre lacada del tipus T, tipus omega i fins i tot d'acer pintada i soldada.

   
Combinació de plaques d'alumini i plaques de fibres minerals.    
 
 
Panell de fibra de vidre amb paper d'alumini incorporat, en sostre de dent de serra amb perfil metàl·lic soldat.   Panell tipus Heraklith col·locat sobre perfil omega soldat.