castellà   
Obres realitzades | DETALLS CONSTRUCTIUS
Els detalls constructius són molt importants a l'hora d'executar un treball. Existeixen solucions que es realitzen in situ a l'obra o que venen fabricats des del taller.

 
Entrega de marquesina amb panell Sandvitx i remat corb.   Xapa corba en canvi de pendent.
 
 
Reparació de remat amb grua en comunitat de propietaris.   Tancament ventilat per a protecció de maquinària exterior.
 
 
Formació de gàrgola en canal.   Remat amb encuny.
 
 
Exutoris en parament vertical.   Remat amb cantonada corba.