castellà   
Façanes | TANCAMENT AUTOPORTANT
Tancament autoportant per a distàncies entre recolzaments de fins a 8 metres sense necessitat d'estructura auxiliar. La xapa d'acabat exterior es pot escollir entre diversos perfils i una àmplia gamma de colors.

   
Tancment amb cantonades corbes. (Dependències de la Brigada Municipal de Cubelles)    
     
   
Estructura de formigó amb llums d'entre eixos de 8 metres.   Col·locació de safata autoportant.   Col·locació de fibra de vidre i xapa grecada.
 
Vista de tancament de façana finalitzat.